Zaburzenia lękowe

zaburzenia lękowe

Każdy z nas odczuwa strach, jest to, bowiem normalna, naturalna reakcja naszego organizmu na stresujące sytuacje, ściśle połączona z pierwotnym instynktem przetrwania. Poczucie strachu wyłania się na pierwszy plan, gdy przekraczamy strefę komfortu, gdy napotykamy zagrożenie, gdy jesteśmy zmuszeni do konfrontacji z nieznanymi ludźmi, gdy naszemu życiu grozi niebezpieczeństwo, bądź, gdy zostajemy postawieni w nowych sytuacjach. Lęk błędnie mylony ze strachem, często jest irracjonalny, a zbyt częste jego doświadczanie, prowadzi do poważnych zaburzeń.

Zaburzenia lękowe – jak je rozpoznać?

Mimo, iż wyróżniamy kilka odmian lęku, jesteśmy w stanie rozpoznać zaburzenia lękowe, poddając analizie cechy wspólne. Nerwica objawia się: nieustępującym poczuciem niepokoju, wciąż nawracającymi myślami i obrazami, które wywołują lęk, koszmarami, wystąpieniem objawów somatycznych np. problemów z oddychaniem, bólów brzucha, mdłości, obfitego pocenia się, a także niepowodzeniem kolejnych prób odzyskania spokoju.

Jakie są przyczyny odczuwania lęku?

  1. Stresujące wydarzenia, takie jak: śmierć kogoś bliskiego czy zmiana miejsca zamieszkania bądź pracy.
  2. W przeszłości odnieśliśmy szczególnie dotkliwej porażki, dlatego teraz obawiamy się, iż przy kolejnej podjętej próbie i ryzyku, sytuacja znowu się powtórzy.
  3. Zostajemy zmuszeni do opuszczenia strefy komfortu i zetknięcia się z nieznanym, co nas przeraża.
  4. Niektóre choroby przyczyniają się do odczuwania lęku, np. choroby serca bądź cukrzyca.
  5. Jeśli ktoś z naszej rodziny cierpi na zaburzenia psychiczne, istnieje możliwość, że nas również one dotkną.
  6. Jesteśmy ciągle poddawani ocenie, czujemy się odrzuceni i bezradni, doświadczamy przemocy słownej.
  7. Substancje psychoaktywne pobudzają do odczuwania lęku.

Co zrobić, gdy cierpi się na zaburzenia lękowe?

Wszystko zależy od intensywności odczuwanego lęku i objawów, które mu towarzyszą. Jeżeli symptomy nie są wielkie, niekiedy wystarczy wprowadzić do codziennego życia: jogę, medytację, zajęcia fizyczne, więcej form relaksu, pamiętając przy tym o prostych sztuczkach, jak zmiana obiektu koncentracji, kontrolowanie oddechu czy konfrontowanie się ze swoim strachem. Jeśli jednak objawy nie są już tak łagodne, to znak, że należy poszukać profesjonalnego wsparcia. W walce z zaburzeniami lękowymi pomogą psychologowie. Istnieją dwie formy terapii, poznawczo – behawioralna oraz farmakoterapia, gdy symptomy są bardzo silne.